Connect with us

My Movies On TV

Beanpole (2019, Viktoriya Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina)

Beanpole (2019

film

Beanpole (2019, Viktoriya Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina)

Set in post-WWII Leningrad as two female soldiers return from war and attempt to rebuild their lives in the ravaged city.

CAST


Viktoriya Miroshnichenko (Iya Sergueeva), Vasilisa Perelygina (Masha), Konstantin Balakirev (Stepan), Kseniya Kutepova (Lyubov Petrovna), Olga Dragunova (Seamstress), Andrey Bykov (Nikolay Ivanovich), Igor Shirokov (Sasha), Timofey Glazkov (Pashka), Alyona Kuchkova (Stepan’s Wife), Veniamin Kac (Sasha’s Friend), Denis Kozinets (Sasha’s Father), Alisa Oleynik (Katya), Dmitri Belkin (Shepelev), Lyudmila Motornaya (Olga), Anastasiya Khmelinina (Nurse Leonova), Viktor Chuprov (Ryazanov), Vladimir Verzhbitskiy (Petrenko),

DETAILS


Director: Kantemir Balagov

RU / 134 minutes / 2019

TRAILER


To Top